4.února jsme tancovali besedu na Farním pleseNásedlovicích.