19.února jsme vystupovali na Dětském krojovaném plese v Žarošicích.